جدیدترین شعرهای عاشقانه و احساسی

خیلــی سخت است با بغـــــــض بنویسی با خنــــــده بخوانند

دیگر عصر،عصر عاشقانه ها نیست

عصر دلتنگی و تنهایی ست

عصر درکنار دیگران بودن و در درون، تنهایی ست....

عصر در ذهن خویش درکنار ساحل قدم زدن ست

عصر خیانت و هرزگی و فیلم های سینمایی ست.....

عصر پله کردن انسانها برای رهایی ست

عصر نقاب های دروغین شیدایی ست....

در این عصر دیگر برای امثال من جایی نیست.....

 


برچسب‌ها: شعرعاشقانه, شعرغمگین, شعراحساسی, شعرنو, شعرجدید
نوشته شده در 93/11/01ساعت 16:9 توسط سعیدکشوری|

چندی ست که به پایان رسیده ام...

سکوت های طولانی ام

خیره شدنم به نقطه ای مبهم

غرق شدنم در خویش

در خروش این همه ادم, تنها ماندنم...

خشکیدن خون زندگی در رگهایم

گریز از چشم ادمها و پناه بردن به خاطرات دور

کنج انزوا و خو گرفتن با دردهایم

فقط نشان از یک چیز دارد :

من سالهاست مـــــــــــــرده ام ....


برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 93/03/26ساعت 15:28 توسط سعیدکشوری|

چه کنم با هجوم گریه ها

چه کنم با سیل خاطره ها.....

چشمانم دیگر میلی به بسته شدن ندارند

دردهایم در خواب هم رهایم نمیکنند

روزهایم تاریک  شده و شبهایم تاریکتر..........

خوابم هایم رنگ سیاه اشفتگی و کابوس گرفته اند

کودکی هایم را به خاطر اوردم لحظه ای

اغوش خواب,فرار از درد هایم بود

حال چه کنم که خواب ,زندان روح زخم خورده ام شده است....

خدایا : من از اغوش کسی خیر ندیده ام

پایین بیا از عرش

در اغوشت بکش مرا و ارامم کن

زخم هایم را مرحم بزن

و برایم قصه بگو تا خوابم ببرد......

خدایا:  از این جسم خاکی خسته و بیزارم

دلم هوس پرواز کرده است

به سوی تو

میهمان نمیخواهی.........؟


برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 93/02/04ساعت 0:36 توسط سعیدکشوری|

حس غریبی دارم این روزها

همان حسی که تمام وجودم را به سکوت وادار کرده است....

احساس سربازی را دارم که در میدان جنگ

تا توان داشته جنگیده....

حالا زخمی و رنجور توانش را زخم ها و جراحات گرفته اند...

ودر وسط میدان جنگ بر زمین افتاده است

نه دیگر توان جنگیدن دارد و نه امیدی به زنده ماندن...

و دعا میکند برای زودتر رها شدن   و   پریدن....

اری ....

لحظات سختی ست

لحظات جان کندن.............


برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 93/01/09ساعت 23:9 توسط سعیدکشوری|

امشب که من پر از تنهایی و غرق سکوتم

امشب که دلم بی تاب و پراز زمزمه ی رفتن است

امشب که باز فکر میکنم پایان دنیا منم....

امشب که جز رنج خاطرات وترس از فردا

در اندیشه ام چیزی نمی اید....

امشب که فکر میکنم پس ازمرگم چه خواهد شد....؟

خوب میدانم

که گوشه , گوشه ی این شهر غرق گناه است

 و به کام هوس رفته اند عشق های دروغین روز......برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/28ساعت 2:16 توسط سعیدکشوری|

تاکی بخوانم تو را به خویش ؟

باصدایی گرفته و نفسی بریده

امیدم ناامید شد وهیچگاه عطرپیراهنت را باد نیاورد....

هرروز چشم براه جاده ی بی انتهای انتظارم

بااحساساتی پراز درد و چشمانی پراز اشک

نه من یعقوبم و نه تو یوسف و نه اینجا کنعان....

ما فراموش شدگانیم که در عمق خاطره ها مدفونیم.............


برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/20ساعت 22:59 توسط سعیدکشوری|

شهرپرخاطره ی من

کوچه های تنگ و کاهگل :

گاهی که درمیانتان قدم میزنم

صدای خنده های کودکی هایم

روحم را دراسمان خیال به پرواز درمی اورد....

دلم تنگ یک خنده ی کودکانه ست

خاطراتم را در خویش مدفون سازید

بار گناهانم را خود به دوش میکشم

گریه های امروزم پیامد گریاندن دیروز کسی ست....برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/16ساعت 12:15 توسط سعیدکشوری|

گوشه ای از قلب من
انجا که هرکس را, راه نیست....
سرد ویخبندان است باز هم....
سکوتی احاطه ام کرده
که سنگینی اش , استواری هر کوه سربه فلک کشیده را
شرمسار میکند...
چشمانم دیگر انتظارت را نمیکشند
میدانم
میدانم که نمی ایی دیگر.....

برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/06ساعت 23:31 توسط سعیدکشوری|

چه بگویم...
درشهردلم بازخبری نیست..
خیابانها خلوت
اسمان دلم باز غبارالود...
مه گرفته
کوچه های قلبم دلگیر...
انگارسالهاست که خشم یک اتشفشان
مرا در سکوتی ابدی برده است...
واما
من...
نفرین کرده ی کدامین قلب شکسته ام...
دلم پرواز میخواهد
با بالهای خودم
در اسمان تو...

برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/06ساعت 23:30 توسط سعیدکشوری|

چه زیبایند بعضی واژه ها
دل,عشق,محبت,سکوت,غم,درد,بی کسی وتنهایی...
اما
دریا رفته میداند مصیبت های توفان را...
وتوخوب میدانی که این واژه ها ی زیبا و دلفریب
گاه میسوزانند تا ژرفای وجودت را...
وذوب میکنند
حتی استخوان هایت را...
لحظه هایت را به تلخی میکشانند
ولبخندت را میگیرند
وباخودت بیگانه ات میکنند...
واحساساتت را خفه میکنند
نفست را بند می اورند
تپش قلبت را به کندی می کشانند
وسکوت را بر صورت رنگ پریده ات, فرمانروا میکنند...
و
انگار قرن هاست که مرده ای...
درد را از هرطرف بخوانی درد است...

برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/06ساعت 23:29 توسط سعیدکشوری|

بازشب...
باز یورش غمها به من...
باز ستاره ها
بازاسمان ناپیدا
باز دلتنگی ,باز تنهایی,باز بهانه های دلم...
بازلجبازی پلک ها باچشمانم
باز ترس مبهم چشمانم ازخواب...
بازیادگذشته ها
باز مرور خاطراتم...
بازیاد انروز ولبخندی بی اراده...
باز یاد روزدیگر و قطره  اشکی روان بر گونه هایم...
باز گذر شب وباز صورت خیسم...
باز حس غریب رفتن
باز حس اینکه کسی صدایم میکند و میخواند مرا به خویش...
باز...

برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/06ساعت 23:29 توسط سعیدکشوری|

پاییز:
کودکی هایم ,من تورا بانام مهر شناختم
بزرگ که شدم
باتمام وجود به اسم خزان احساست کردم...
زیبایی اسمت,کابوس شب هایم شده است...
منم سرنوشت برگهایی را پیداکرده ام
که در اوج سرسبزی به خزان می نشینند...
و زرد وخشک میشوند
و در زیر پای رهگذری له میشوند...

برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/06ساعت 23:28 توسط سعیدکشوری|

دیگر بی تفاوت شده ام
سرد
بی احساس
لبریز از سکوت...
نه خنده ای نه گریه ای
خالی از عاطفه ام...
میترسم
نکند سنگ شده ام؟؟
غزل در سینه ام خشکیده است
نمی اید زمن نه بوی مهری, نه عطر فروردینی...

برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/11/06ساعت 23:27 توسط سعیدکشوری|

دیگر

نه افتادن برگ پاییزی ازشاخه اش برایم اهمیت دارد

نه رویش دوباره ی ان...

میروم دیگر...

درخت خشکیده را

نه چشم انتظار ابر وباران است

نه زردی خزان...

و  نه ترس از

 سوز و بیداد  زمستان...

برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/10/30ساعت 14:9 توسط سعیدکشوری|

من ان درخت سروم

که از شعله ی اتش در جنگل سبز بیزارم

از قهر ابر بیزارم

از خشم تند باد بیزارم

ازپسرک بازیگوش که میشکند شاخه ها را سخت بیزارم....

ازتبرهیزم شکن بیزارم

ازمکرروباه و ازسلطه ی گرگ بر جنگل بیزارم....


برچسب‌ها: داستان, قصه, شعر, شعرنو, شعراحساسی
نوشته شده در 92/10/28ساعت 23:23 توسط سعیدکشوری|

گرگ جوانی در نزدیکی جغد دانایی زندگی میکرد...شنیده بود بارها که جغد دانا میگفت:

هرچقدر هم گرگ باشی عاقبت به تیر خزان گرفتار خواهی شد....تصمیم گرفت تا به هیچ کس ظلم نکند....

تاپس از مرگش همه به نیکی از او یاد کنند....تازنده بود به کسی ظلم نکرد.همه فراموش کردند 

که این همان گرگ تیز چنگ ودندان است که دست تقدیر اورابه حراست از جنگل سبز گماشته است...

شبها بجای کمین کردن برای شکار,کمین میکرد تا مبادا روباهی,شغالی ویا کفتاری خواب خوش را از

 چشمان اهویی بگیرد....

روزگاری جنگل سبز جنگل خاطره ها بود...

حال که از مرگ گرگ سالیانی میگذرد...

روباه صفتان وکفتار پیشگان بر سر جانشینی گرگ بر یکدیگر تیغ و چنگال و دندان کشیده اند...

واما

جغد دانا با خود چنین زمزه میکرد....

نیاید  روزگاری که بمیرد گرگی یا شیری

رسد قدرت به روباهی وکفتاری و یا پیری


برچسب‌ها: داستان, قصه, شعر, شعرنو, شعرهای عاشقانه
نوشته شده در 92/10/26ساعت 16:32 توسط سعیدکشوری|

روزهای بی خاطـــــــره

شبهای بلند و یاد تـــــــــــو.....

خنده هایت را هنوز بخاطر دارم

کاش میشد باز در یک غروب خاطره انگیز

دوباره با تـــــــــــــو قدمی زد....

یادت در شبهای پر از بی تابی

لحظاتی ارامم میکند...

اما گذر لحظه ها نبودنت , همه ی بودنم را به اتش میـــــــــــکشد....

میدانم

میدانم که هیچگاه دیگـــــر برنمیگردی.....

زندگی

پس از تــــــــو

درمیان خاکستر خاطـــــــــرات سوخته ات

به یکباره جــــــــــان سپرد در درونم......


برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرعاشقانه, شعراحساسی, شعرهای عاشقانه
نوشته شده در 92/10/23ساعت 19:31 توسط سعیدکشوری|

مدتی ست زندانی خویشم

هرروز به بهانه ای شکنجه میکنم خود را....

شبها خود را بر میز محاکمه مینشانم و حکم به قصاص خویش میدهم

باخاطراتی غبار گرفته

درشبی سرد وظلمانی...

صورتم سرخ به ضرب سیلی

دستانم بسته به زنجیر انتقام...

نگرانم از فرداهای مبهم و خسته و خشمگین و رنجور از گذشته ام....

به گوشه ای میروم وباچشمانی مضطرب و مملو از ترس

باخود چنین زمزمه میکنم.....

ای زندگی:

مرا به تو امــــــــــــــــیدی نیست.....


برچسب‌ها: شعر, شعرنو, شعرهای عاشقانه, شعراحساسی, شعرغمگین
نوشته شده در 92/10/22ساعت 0:46 توسط سعیدکشوری|

تمام زمین درقلمرو زمستان است...

سوز سرما به بند کشیده است دلها را...

کسی را به دیدن کسی,اشتیاقی نیست...

نه اواز پرنـــــده ای,نه امـــدی,نه رفــــتی

نه صدای بلبلی عاشق بر شاخه ی گلی

نه به ناز دویدن اهـــــــــــــویی زیبا برچمنزاری سبز......

من ازین امپراتوری سرد و عصیانگر بیزارم

من ازلحظه های انتظار

به امیدبهـــــاری که شاید در چنگال بیرحم سرما جان بسپارم

و هرگز نبینمش سخت بیزارم....

ای دوست:

مـــــــــرا به خاطـــــــــــــر بسپار...


برچسب‌ها: شعر, زمستان, امید, بهار, شعرنو
نوشته شده در 92/10/20ساعت 12:2 توسط سعیدکشوری|

خشکسالی شده است...

درختان جنگل سبزم سوختند

حال من مانده ام و خاکستری از خاطرات سبز...

باغبانی پیر

دلشکسته

ازهمه ی دنیا سیر...

خدایا...

دیگر مرا باتو هم کاری نیست...برچسب‌ها: خاطرات, جنگل, جنگل سوخته, شعر, شعرهای عاشقانه
نوشته شده در 92/08/25ساعت 21:0 توسط سعیدکشوری|

این روزهایم میگذرند...

اما

خالی از خاطره ام...

و لبریز از غم فرداها...

شرح حال من خسته,من دلگیر

دردنیای بی مهری ها...

جزسکوتی بی رنگ 

چیز دیگری نیست...

دیگر..

 به هیچ ندایی پاسخ نخواهم داد

حتی زندگی....برچسب‌ها: زندگی, شعر, شعرهای عاشقانه, شعرهای احساسی, شعرنو
نوشته شده در 92/08/14ساعت 0:10 توسط سعیدکشوری|

این ادرس وبلاگ منه

saied-keshvari.samenblog.com

ممنون میشم لینک کنید وسر بزنید

نوشته شده در 92/08/07ساعت 22:20 توسط سعیدکشوری|


آخرين مطالب
» عصرما
» پایانی در اغاز
» بیا دیگر
» سرباز زخمی
» غرق گناه
» عطرپیراهنت
» شهر پر خاطره ی من...
» دیگر نمی ایی
» سکوت
» درد

Design By : behnam.com